Társasházak joga

Irodánk nagy gyakorlattal rendelkezik társasházak alapítása és alapító okirat módosítása területén, ide értve az alapító okirat, illetve a módosítás előkészítését, a közös képviselettel való teljes körű együttműködést, a társasházi közgyűlés tájékoztatását, az illetékes földhivatal előtti eljárást. Szövetkezeti házból társasházzá való átalakulás kapcsán is teljes körű szolgáltatást nyújtunk a kiválni készülő épületek tulajdonközössége részére.

Irodánk vállalja a Társasház mindennapi működéséhez szükséges szabályzatok (Szervezeti- és Működési Szabályzat, Tűzvédelmi Szabályzat, Házirend) -a társasház egyedi igényeinek maximális figyelembevételével – történő elkészítését.

Irodánk rendszeresen ellátja Társasházak jogi képviseletét a tulajdonostársakkal szembeni eljárásokban, mind peren kívüli eljárási szakaszban (fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem), mind pedig peres eljárás keretében. Az igényérvényesítési eljárás kapcsán az ügyvédi iroda segítséget nyújt, és képviseletet lát el a végrehajtási eljárásokban is.

Gyakori eset a Társasház kivitelezőjével szembeni képviselete szavatossági jogi problémákkal kapcsolatosan.