Társasági jog

Irodánk a társaságok alapításával, irányítási politikájának kidolgozásával kapcsolatos okiratok szerkesztését, továbbá a társaságok átszervezésével, módosításával, illetve összeolvadásával vagy szétválásával, üzletrész átruházásával kapcsolatos szerződések, iratok szerkesztését, a cég vagyonában bekövetkezett változások (törzstőke csökkentés vagy felemelés) dokumentálását, és ezen eljárások cégbírósági lebonyolítását vállalja.

Ügyfeleink rendelkezésére állunk fizetésképtelenségi eljárásokban való képviselet kapcsán, mely utóbbi eljárások magukban foglalják a csőd- és felszámolási folyamatot, a végelszámolást vagy a hitelezői igényérvényesítést.

Ügyvédi Irodánk elektronikus aláírással rendelkezik 2007. decembere óta, így a társasági jog területén teljes körű jogi szolgáltatásokat nyújtunk Ügyfeleinknek.

Irodánk szolgáltatásai közé tartozik hiteles cégkivonatok, cégmásolatok azonnali beszerzése,  mérlegek lekérése, a Cégbírósági iratokról hiteles másolat kérése, így Ügyfeleink sorban állás nélkül megkapják az ügyintézéshez szükséges dokumentumokat.