Pénzügyi jog, Kereskedelmi jog, Szellemi alkotások joga

Ügyfeleink részére a legkedvezőbb jogi megoldások kidolgozását vállaljuk a pénzügyi jog és a kereskedelmi jog területén is. A fenti jogterületeken elengedhetetlen, hogy szakértőink bevonásával a szűk értelemben vett jogi tanácsadáson túlmutató, hathatós segítséget nyújtsunk Ügyfeleinknek, vázolva számukra az optimális adózási lehetőségeket is.

A gazdasági élet és a magánjog területeire is jellemző a határokon átívelő jelleg, ezért a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, valamint a nemzetközi magánjog területén is képviseljük Ügyfeleink érdekeit. Az Európai Unió joga természetesen a fentiek alapját képezi.

A gazdasági élet területén az okiratszerkesztés és tanácsadás keretében kereskedelmi-, szállítási-, szállítmányozási-, megbízási és bizományosi szerződések készítését, módosítását, véleményezését vállaljuk.

Ügyfeleink rendelkezésére állunk szellemi alkotás jogi, szabadalmi, védjegy- és reklámjogi ügyek tanácsadásában, hatóságok előtti és perbeli képviseletének ügyében.

Az üzleti titkok és szellemi termékek védelme terén titoktartási szerződések és versenytilalmi szerződések készítését vállaljuk.