Munkajog

A munkavállalói (közalkalmazotti, köztisztviselői) oldalon

A későbbiekben felmerülő problémák elkerülése végett részletes tanácsadást nyújtunk a munkaviszony létesítése és a munkaszerződés megkötése kapcsán felmerülő összes – a munkavállalót védő – rendelkezések munkaszerződésbe foglalása érdekében.

A munkaviszony fennállása alatt az alkalmazottat minden fontos kérdéssel kapcsolatban eligazítjuk a Munka Törvénykönyve által biztosított jogi lehetőségek maximális kihasználása érdekében, tanácsadást nyújtunk a szabadság jogszerű kiadása kapcsán, a fizetés megfizetésének szabályairól, a megbízási szerződés keretében végzett (ún. kényszervállalkozás) munka átminősítéséről.

Irodánk eligazítást nyújt továbbá a vezető állású munkavállalóra, illetve a távmunkát végző munkavállalóra vonatkozó speciális szabályok értelmezésével kapcsolatban is.

Amennyiben a munkáltató elbocsátja, segítséget nyújtunk Önnek, hogy a munkáltatónak milyen iratokat kell kiadnia a munkaviszony megszűnésekor, eligazítjuk Önt, hogy a passzív táppénznek milyen feltételei vannak, jogellenes elbocsátás esetén pedig széleskörű tájékoztatást adunk a bírósági jogorvoslati lehetőségről, valamint egy esetleges munkaügyi peres eljárásban ellátjuk a perbeli jogi képviseletet.

A munkaviszony (közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszony) munkáltató általi megszüntetése esetén – amennyiben a jogviszony megszüntetése jogellenesen történt – az érintett munkavállaló különböző igényekkel léphet fel.