Családjog

Házassági szerződés

Napjainkban egyre gyakrabban előfordul, hogy a házasodni kívánó felek házassági vagyonjogi szerződést kötnek a későbbiekben esetlegesen bekövetkező pereskedés megelőzésének érdekében. E tárgykörben Irodánk segítséget nyújt a feleknek általános tanácsadással, házassági vagyonjogi szerződés szerkesztése és ellenjegyzése, illetőleg már létező vagyonjogi szerződések módosítása és véleményezése kapcsán.

Házassági bontóper

Napjainkra a válások száma drasztikusan emelkedett, és egyre több élettársi kapcsolat jön létre. A házasságok és az élettársi kapcsolatok megszűnése esetén számos jogi kérdés merül fel, amelyeket Irodánk segítségével gyorsan és hatékonyan megoldanak a felek, elkerülve ezzel a hosszadalmas bírósági eljárást.

A fenti tárgykörben Irodánk az alábbi kérdések megoldásához nyújt segítséget:

  • Házassági illetve élettársi vagyonközösség megszüntetése, közös vagyon megosztása, a közös gyermek jogi helyzetének(gyermekelhelyezés, gyermektartás, láthatás) rendezése,
  • Eltérő állampolgárságú személyek családjogi kérdéseiben teljes körű tanácsadást nyújtunk,
  • Ügyfeleink érdekeit maximálisan figyelembe véve teljes körű jogi képviselet biztosítunk házassági bontóperben (válásnál) és egyéb családjogi perekben.