dr. Abermann Szilvia ~ ügyvéd, az ügyvédi iroda alapítója

Egyetemi tanulmányaimat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán folytattam, majd 2001-2002 évben ösztöndíjas hallgató voltam Németországban a Georg-August Universität Göttingen Juristische fakultánsán,  valamint 2001-ben részt vettem az Université de Strasbourg Nemzetközi Jogösszehasonlító fakukltánsának képzésén is.

Jogi doktorátusomat a PPKE Jog- és Államtudományi Karán szereztem meg 2003-ban.
Jelenleg a Deák Ferenc Továbbképző Intézet Biztosítási jogi Szakjogász képzésen veszek részt.

A Budapesti Ügyvédi Kamara tagja vagyok 2007. január 5. napja óta.

Munkanyelveim: magyar, német, angol