Felszámolás

Az ügy­védi iroda vál­lalja fel­szá­mo­lási eljá­rás indí­tá­sát, meg­szűn­te­té­sét, lejárt vita­tott köve­te­lés érvényesítését.

Ha bár­mi­lyen kér­dése lenne, akkor for­dul­jon ügy­védi iro­dánk­hoz biza­lom­mal. Vegye fel velünk a kap­cso­la­tot! Töltse ki az űrla­pot vagy tele­fo­nál­jon! Kol­lé­gánk egy mun­ka­na­pon belül fel­ve­szi Önnel a kapcsolatot.

Visszalépés: Bemutatkozás »