Elérhetőségeink

Az alábbi olda­lon meg­ta­lál­ha­tóak az ügy­védi iroda elér­hető­sé­gei. Bár­me­lyik kap­cso­lat­tar­tási for­mát választja (űrlap kitöl­tése, skype, e-mail, tele­fon), állunk szí­ves ren­del­ke­zé­sére, és bízunk benne, hogy hama­ro­san Ügy­fél­ként köszönt­het­jük irodánkban.