Üzleti titok

Az ügy­védi iroda vál­lalja üzleti tit­kok, szel­lemi ter­mé­kek védel­mét, titok­tar­tási szerző­dé­sek készí­té­sét, ver­seny­ti­lalmi szerző­dé­sek készítését.

Ha bár­mi­lyen kér­dése lenne, akkor for­dul­jon ügy­védi iro­dánk­hoz biza­lom­mal. Vegye fel velünk a kap­cso­la­tot! Töltse ki az űrla­pot vagy tele­fo­nál­jon! Kol­lé­gánk egy mun­ka­na­pon belül fel­ve­szi Önnel a kapcsolatot.

Visszalépés: Bemutatkozás »