Ingatlan árverés

Az ingat­lan vég­re­haj­tása, árve­rése kap­csán jogi kép­vi­se­let, bíró­sági íté­let vagy köz­vet­len vég­re­haj­tás alap­ján indult eljárásokban.

Ha bár­mi­lyen kér­dése lenne, akkor for­dul­jon ügy­védi iro­dánk­hoz biza­lom­mal. Vegye fel velünk a kap­cso­la­tot! Töltse ki az űrla­pot vagy tele­fo­nál­jon! Kol­lé­gánk egy mun­ka­na­pon belül fel­ve­szi Önnel a kapcsolatot.

Visszalépés: Bemutatkozás »