Házassági szerződés

Házas­sági vagyon­jogi szerző­dés szer­kesz­tése, ellen­jegy­zése, házas­sági szerző­dés alá­írása előtti álta­lá­nos tanácsadás.

Ha bár­mi­lyen kér­dése lenne, akkor for­dul­jon ügy­védi iro­dánk­hoz biza­lom­mal. Vegye fel velünk a kap­cso­la­tot! Töltse ki az űrla­pot vagy tele­fo­nál­jon! Kol­lé­gánk egy mun­ka­na­pon belül fel­ve­szi Önnel a kapcsolatot.

Visszalépés: Bemutatkozás »