Gyerektartás, Elhelyezés, Kapcsolattartás

Gyer­mek­tar­tás és gyer­me­kel­he­lye­zés, gyer­mek­lát­ha­tás kap­csán szülő jogi kép­vi­se­le­té­nek ellá­tása mind peren kívül, mind pedig a peres eljárásban.

Ha bár­mi­lyen kér­dése lenne, akkor for­dul­jon ügy­védi iro­dánk­hoz biza­lom­mal. Vegye fel velünk a kap­cso­la­tot! Töltse ki az űrla­pot vagy tele­fo­nál­jon! Kol­lé­gánk egy mun­ka­na­pon belül fel­ve­szi Önnel a kapcsolatot.

Visszalépés: Bemutatkozás »